STT TUYẾN ĐƯỜNG XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ
1 Saigon – Phan thiết, Mũi né 1.900k 2.200k Call
2 Saigon – Long khánh 1.000k 1.200k Call
3 Saigon – Vũng tàu 1.200k 1.400k Call
4 Saigon – Long hải 1.200k 1.500k Call
5 Saigon – Bà rịa 1.000k 1.300k Call
6 Saigon – Tân an,Long an 1.000k 1.300k Call
7 Saigon – Tp.Bến tre 1.300k 1.500k Call
8 Saigon – Vĩnh long 1.800k 2.000k Call
9 Saigon – Cần thơ 1.900k 2.200k Call